首頁圖示 首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示                    ::: Chinese  |English  |Indonesia |  Home   | 首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
* * * * * * * *
 introduction
 service
 law
 
::: service

1-Căn cứ:bộ nội chính hàm hiệu chử số ngày 17 tháng 11 năm 2007 .

2-Mục đích:thị xã Gia Nghĩa vì tăng cường chiếu cố giúp đỡ vợ(chồng)người nước ngoài gặp hoàn cảnh đặc biệt và
 giải quyết khó khăn trong sinh hoạt.

3-Đơn vị tổ chức:chính phủ thị xã Gia nghĩa.

4-Thời gian(kỳ trình):từ ngày 1 tháng 1 năm 2007đến ngày 31 tháng 12 năm 2007.

5-Đối tượng trợ giúp:v(chồng)người nước ngoài trước khi nhập tịch.

6-Nguyên tắc trợ cấp:

    Bổn phủ nhằm đúng theo vợ(chồng)người nước ngoài trước khi nhập tịch,theo tổng thu nhp gia đình và bình quân nhân khẩu cả nhà phân phối,mỗi người mỗi tháng không quá hơn chánh phủ trong năm công bố phí sinh hoạt tiêu chuẩn thp nhất 2.5 lần và của nước Đài Loan bình quân mỗi người mỗi tháng chi phí tiêu phí 1.5 lần,và theo 1 trong  những tình hình ghi dưới đây,hoặc qua xác định người sinh hoạt khó khăn cần cứu trợ,được theo yêu cầu,thảo ra kế hoạch xin trợ cấp.

    (1)Chồng chết hoặc mất tích.

    (2)Chồng ác ý bỏ rơi hoặc bị bên chồng ức hiếp ngựơc đãi,đã xác định phán li hôn hoặc đã đăng kí hip nghị li hôn.

    (3)Chịu hại của bạo lưc gia đình.

    (4)Đơn thân không có năng lực lao động, hoặc là có năng lực lao đng,vì gặp bnh nặng hoặc vì chăm sóc con cái chưa thể đi làm được.

    (5)Chồng bị xử 1 năm trở lên tù giam hoặc b xử bảo an gò bó tự do 1 năm trở lên,và đang chấp hành.

7-Trợ cấp hạng mục và tiêu chuẩn.

    (1)Phí sinh hoạt khẩn cấp:mỗi người mỗi lần cao nhất hạch phát theo chế độ trong năm của huyện (thị)3 tháng phí sinh hoạt  thấp nhất. 

中心照片

中心照片

中心照片

    (2)Phí trợ cấp sinh hoạt cho con cái:mỗi 1 đứa con mỗi tháng trợ giúp 1/10 theo chế độ lương trong năm mc thp nht.

    (3)Phí trợ cấp gửi con:con chưa đy 6 tuổi, mỗi đứa mỗi tháng cao nhất trợ giúp 1500 đồng tiền Đài.

    (4)Phí y liệu thương,bnh:t mình chu phn trên 50 ngàn đồng tin Đài phí y liệu, cao nhất trợ cấp 70,mỗi ngưi, mỗi năm cao nhất trợ cp 120 ngàn đồng tin Đài.

 (5)Phí tố tụng pháp luật:mỗi ngưi, mỗi năm trợ cấp cao nhất 50 ngàn đồng tiền Đài.

0800-088-885  113

 
alt="4F.,NO.6 DE-AN RD.,WEST DISTRICT, CHIAYI CITY 600,TAIWAN(R.O.C.) TEL:886-5-2310445 FAX:886-5-2319265"
* * * * * * * * * * * * *