首頁圖示 首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示                    ::: Chinese  |English  |Indonesia |  Home   | 首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示 首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
首頁圖示 *
* * * * * * * *
 introduction
 service
 law
 
::: service

 Bổn trung tâm mong đợi 1 đoàn thể hổ trợ qua quốc gia và qua văn hóa,vì phục vụ và quan tâm tất cả các chị em dân di cư mới của nội hạt thị xã Gia Nghĩa(vợ/chồng người nước ngoài và Trung Quốc)thích ứng với hoàn cảnh và sinh hoạt của Đài Loan và mong đợi càng nhiều văn hóa cho xã hội Đài Loan càng chín chắn.

Tư cách báo danh:

 1.Người tại nước có lòng phục vụ nhiệt tình 20 tuổi trở lên,đối với vợ/chồng người nước ngoài và Trung Quốc có lòng nhiệt tình phục ,và người nhận đồng tôn chỉ phục vụ của trung tâm.

 2.Có thể phối hợp với thời gian của trung tâm,người có thể cung cấp số giờ phục vụ hạn định,cần yêu thương và nhẩn nại,tư tưỡng mạnh khỏe chín chắn.

活動照片 活動照片

 3.Vợ/chồng người nước ngoài và Trung Quốc cư trú tại bổn thị, và biết cơ bản nghe,nói,đọc viết tiếng Hoa.

Nội dung phục vụ:

 1.Tư vấn hành chánh:hổ trợ tiếp điện thoại hành chánh,điện thoại tư vấn của dân chúng,báo danh hoạt động và tiếp đãi khách.

 2.Quản lí thư viện:kiểm kê và quản lí tạp chí,sách của trung tâm,sưu tầm và biên tập tư liệu các báo

 3.Chi viện hoạt động:hổ trợ bố trí sân bãi,chi viện trung tâm hoạt động.

 4.Giữ gìn hoàn cảnh:phụ trách trong ngoài sân bãi t rung tâm và giữ gìn vệ sinh hoạt động sân bãi.

 5.Công việt điện thoại quan tâm:điện thoại hỏi thăm vợ/chồng người nước ngoài và Trung Quốc của thị xã Gia Nghĩa,rõ ràng tình hình thích ứng sinh hoạt của họ và báo cho họ biết nội dung hoạt động của trung tâm,đồng thời ghi lại nội dung hỏi thăm.

 6.Tư vấn song ngữ:đưa ra phương thức tư vấn phục vụ phối hợp các loại ngôn ngữ của đông nam á,để cho vợ/chồng người nước ngoài chuyên nghiệp phục vụ càng không chướng ngại,càng đi sâu vào chỉ đạo vợ/chồng người nước ngoài. Hoan nghênh bạn

 7.Hệ thống quản lí tin tức:kiến lập kho tư liệu và sử lí văn thư liên quan. Gia nhập

 Phúc lợi và quyền lợi của chí công:

 1.Trung tâm đưa ra phí giao thông cho chí công trực ban,mỗi ngày làm chuẩn phục vụ 4 tiếng đồng hồ.

 2.Mỗi vị chí công đều được tham gia những buổi hoạt động nghiên cứu học tập của trung tâm tổ chứccùng dùng cơmchí công du lịch v.v....

 3.Số giờ phục vụ của chí công sẽ đăng kí theo quí trên sổ chí nguyện phục vụ và đóng dấu xác nhận.

Thời gian phục vụ:xếp ca,thứ hai-thứ sáu(sáng 8:00-12:00;chiều 1:30-5:30).

 Phương thức báo danh:
1.Điện thoại số 05-2310445 trung tâm phục vụ gia đình dân di cư mới thị xã Gia Nghĩa.

  2.Đích thân báo danh:số 6 đường Đức An khu tây thị xã Gia Nghĩa(trung tâm phúc lợi phục vụ phụ nữ và thanh thiếu niên)lầu 4 tầng sau.

 

------------------------------------------------------------

Họ  tên

 

Giới tính

nam nữ

Quốc tịch

 

Ngày tháng năm sinh

 

Số giấy chứng minh

 

Nghề nghiệp

 

Học thức

 

Số điện thoại liên lạc

 

Số điện thoại cầm tay

 

Đến Đài Loan bao lâu

năm

Thời gian phối hợp

 

Địa chỉ liên lạc

 

 

0800-088-885 113

 
4F.,NO.6 DE-AN RD.,WEST DISTRICT, CHIAYI CITY 600,TAIWAN(R.O.C.) TEL:886-5-2310445 FAX:886-5-2319265
* * * * * * * * * * * * *